سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی شهرستانی

 

فيلم شناسی :   پشتيباني توليد (۱۰) / امور اداري (۱) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / خدمات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. پشتيباني توليد  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  امشب شب مهتابه (۱۳۸۷)
  ۲ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۳ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۴ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۵ -  بوتيك (۱۳۸۲)
  ۶ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)
  ۷ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)
  ۸ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۹ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  افعي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  طوطيا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۲ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حركت اول (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سهراب (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.