سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيروس نيك طبع

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / گروه مهتران (۱) / مربي سواركاري  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه مهتران   مربي سواركاري  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۲ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه مهتران   مربي سواركاري  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه مهتران   مربي سواركاري  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه مهتران   مربي سواركاري  
 1. گروه مهتران  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه مهتران   مربي سواركاري  
 1. مربي سواركاري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۲ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.