سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كريم نبی نژاد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۴) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۲ -  زخمه (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بي پناه (۱۳۶۵)
  ۲ -  فريادرس (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  بهار (۱۳۶۴)
  ۳ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)
  ۴ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ميلاد (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جدال (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.