سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رحمت حسنی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / سواركار (۱) / گروه مهتران  (۱)



 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   سواركار   گروه مهتران  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   سواركار   گروه مهتران  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   سواركار   گروه مهتران  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   سواركار   گروه مهتران  
 1. سواركار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   سواركار   گروه مهتران  
 1. گروه مهتران  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.