سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز سلطانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / لابراتوار (۱) / چاپ (۷) / ظهور (۱۰) / ظهور نگاتيو  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فصل خاكستري (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. چاپ  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۲ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۳ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۴ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۵ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۶ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۷ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. ظهور  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)
  ۲ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۳ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۴ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۵ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۶ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۷ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۸ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۹ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۳ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۴ -  نامزدي (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.