سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم كريمی

 

فيلم شناسی :   تداركات (۴) / گروه تداركات (۴) / دستيار تداركات  (۶) فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)
  ۲ -  سبيل مردونه (۱۳۸۶)
  ۳ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۴ -  عيالوار (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۲ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۳ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)
  ۴ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پنهان (۱۳۸۹)
  ۲ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۳ -  باران (۱۳۷۹)
  ۴ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)
  ۵ -  قهرمان (۱۳۷۰)
  ۶ -  نرگس (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.