سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فؤاد نحاس

 

فيلم شناسی :   مشاور هنري (۱) / نويسنده (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باران (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.