سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرياد ناظمی

نام اصلي: داوود ناظمي
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار لباس (۱) / مدير تداركات (۱۲) / گروه تداركات (۴) / دستيار تداركات (۳) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار لباس   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۲ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۳ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار لباس   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار لباس   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيفته (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار لباس   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نيش زنبور (۱۳۸۸)
  ۲ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)
  ۳ -  خيابان بيست و چهارم (۱۳۸۷)
  ۴ -  مجنون ليلي (۱۳۸۶)
  ۵ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۶ -  آكواريوم (۱۳۸۴)
  ۷ -  زن زيادي (۱۳۸۳)
  ۸ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۹ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار لباس   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيش زنبور (۱۳۸۸)
  ۲ -  مجنون ليلي (۱۳۸۶)
  ۳ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۴ -  زن زيادي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار لباس   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آكواريوم (۱۳۸۴)
  ۲ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۳ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار لباس   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.