سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبداله موقری

 

فيلم شناسی :   پشتيباني توليد (۲) / تداركات (۲) / گروه تداركات  (۳) فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات  
 1. پشتيباني توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۲ -  شور عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چپ دست (۱۳۸۴)
  ۲ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  افراطي ها (۱۳۸۸)
  ۲ -  بازنده (۱۳۸۳)
  ۳ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.