سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا غفوری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۸) / دستيار توليد (۱) / نور  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   نور  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲ -  پشت ديوار شب (۱۳۷۶)
  ۳ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۴ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۵ -  دايره سرخ (۱۳۷۴)
  ۶ -  خوش خيال (۱۳۷۱)
  ۷ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۸ -  مسافران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   نور  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   نور  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافران (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.