سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريدون اسكندری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / پرداخت نهايي (۱) / گروه تداركات (۱) / برش نگاتيو (۹) / چاپ (۳) / كنترل (۲۰) / تصحيح رنگ (اتالوناژ)  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   گروه تداركات   برش نگاتيو   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   گروه تداركات   برش نگاتيو   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   گروه تداركات   برش نگاتيو   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   گروه تداركات   برش نگاتيو   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. برش نگاتيو  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پشت ديوار شب (۱۳۷۶)
  ۲ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۳ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۴ -  دام (۱۳۷۴)
  ۵ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۶ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۷ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۸ -  از بلور خون (۱۳۷۱)
  ۹ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   گروه تداركات   برش نگاتيو   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۲ -  شور زندگي (۱۳۷۷)
  ۳ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   گروه تداركات   برش نگاتيو   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. كنترل  : (۲۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۲ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۳ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۴ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۵ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۶ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۷ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۸ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۹ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۱۱ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۱۴ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۱۷ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۱۸ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۱۹ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۲۰ -  فرياد (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   گروه تداركات   برش نگاتيو   چاپ   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.