سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز سنجری

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / پشتيباني توليد (۲) / امور اداري (۲) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پشت ديوار شب (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار تداركات  
 1. پشتيباني توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۲ -  سياوش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار تداركات  
 1. امور اداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۲ -  طوطيا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.