سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رسول حيدری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۲ -  بازداشتگاه (۱۳۶۲)
  ۳ -  خاك و خون (۱۳۶۲)
  ۴ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۵ -  فرمان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  معصوم (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.