سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بيژن رحمتی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۱) / مدير نور پردازي (۲) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / دستيار نورپردازي (۲) / عكس (۱) / تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   با تشكر از  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهره (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   با تشكر از  
 1. مدير نور پردازي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۲ -  بانو (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بازيچه (۱۳۷۱)
  ۲ -  هامون (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   با تشكر از  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بيا با من (۱۳۷۱)
  ۲ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۳ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۴ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۵ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۶ -  ايستگاه (۱۳۶۶)
  ۷ -  ياد و ديدار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار نورپردازي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۲ -  بازيچه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   با تشكر از  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مترسك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   مدير نور پردازي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.