سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام رحمانی پور

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۲) / فيلمبردار (۳) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / عكس  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)
  ۲ -  گاوميش ها (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس  
 1. فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرضيه (۱۳۷۳)
  ۲ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۳ -  گريز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بازيچه (۱۳۷۱)
  ۲ -  بانو (۱۳۷۰)
  ۳ -  هامون (۱۳۶۸)
  ۴ -  ايستگاه (۱۳۶۶)
  ۵ -  هواي تازه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بيا با من (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازيچه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.