سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منوچهر ثابت قدم

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / برش نگاتيو (۲) / تروكاژ (۲۵) / تمهيدات  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   تروكاژ   تمهيدات  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   تروكاژ   تمهيدات  
 1. برش نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   تروكاژ   تمهيدات  
 1. تروكاژ  : (۲۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۲ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۳ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۴ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۵ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۶ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۷ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۸ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۹ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۱۳ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۱۴ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)
  ۱۵ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)
  ۱۷ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۱۸ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۱۹ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)
  ۲۰ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۲۱ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۲۲ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۲۳ -  شرم (۱۳۷۰)
  ۲۴ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۲۵ -  آهوي وحشي (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   تروكاژ   تمهيدات  
 1. تمهيدات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.