سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيداحمد رضايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / چهره پرداز (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر (۱۳۷۳)
  ۲ -  ارثيه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   دستيار تداركات  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صلاح الدين ايوبي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.