سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير پرتوزاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / صدابردار (۴) / ميكس (۱) / دستيار صدابردار  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار  
 1. صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  راند چهارم (۱۳۹۹)
  ۲ -  آهوي پيشوني سفيد 2 (۱۳۹۶)
  ۳ -  ناپديد شدن (۱۳۹۶)
  ۴ -  هفت دقيقه تا پاييز (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۲ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)
  ۳ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)
  ۴ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۵ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۶ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۷ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.