سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كريم كاشانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / صدابردار (۸) / صدابردار صحنه (۲) / ميكس (۱) / دستيار صدابردار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار صدابردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بيگانگان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار صدابردار  
 1. صدابردار  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صداي پاي من (۱۳۸۹)
  ۲ -  راز دشت تاران (۱۳۸۸)
  ۳ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)
  ۴ -  فرود در غربت (۱۳۸۷)
  ۵ -  اسب (۱۳۸۴)
  ۶ -  يك شب (۱۳۸۳)
  ۷ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)
  ۸ -  نورا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار صدابردار  
 1. صدابردار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۲ -  ساغر (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار صدابردار  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.