سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير شيبان خاقانی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / مدير روابط عمومي (۲) / تدوين (۳) / تبليغات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   تدوين   تبليغات  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  پر پرواز (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   تدوين   تبليغات  
 1. مدير روابط عمومي  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلبه (۱۳۸۷)
  ۲ -  تنهايي باد (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   تدوين   تبليغات  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بازيوو (۱۳۹۸)
  ۲ -  به وقت خماري (۱۳۹۷)
  ۳ -  رسوايي 2 (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   تدوين   تبليغات  
 1. تبليغات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلبه (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.