سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فردين صاحب الزمانی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / تدوين (۴) / طراح صدا (۱) / صداگذار (۳) / صداگذاري و ميكس (۱) / ميكس  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چيزهايي هست كه نمي داني (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چيزهايي هست كه نمي داني (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گودال (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. تدوين  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  در دنياي تو ساعت چند است؟ (۱۳۹۳)
  ۲ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۳ -  چيزهايي هست كه نمي داني (۱۳۸۹)
  ۴ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. طراح صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. صداگذار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۲ -  چيزهايي هست كه نمي داني (۱۳۸۹)
  ۳ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۲ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.