سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل مشعوف

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱) / گروه صدا (۱) / امور صدا (۲) / دستيار صدابردار (۷) / دستيار صداگذاري (۶) / دستيار امور فني صدا (۱) / دستيار ميكس  (۱) فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. امور صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۲ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار صدابردار  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۲ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۴ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۵ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۶ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۷ -  طالع سعد (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار صداگذاري  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۲ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۳ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۴ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۵ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۶ -  تنها (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.