سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم وفادارشوشتری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / پشتيباني توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)
  ۲ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)
  ۳ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.