سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عفت عطاری

 

فيلم شناسی :   مسئول آرشيو لباس (۴) / جامه دار (۲) / گروه صدا (۱) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۳) / دستيار صداگذاري (۲) / دستيار امور فني صدا (۱) / آرشيو صدا  (۱۸) فيلم شناسی :   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   آرشيو صدا  
 1. مسئول آرشيو لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۲ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۳ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۴ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   آرشيو صدا  
 1. جامه دار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   آرشيو صدا  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ميكس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   آرشيو صدا  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خون بس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   آرشيو صدا  
 1. دستيار صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۲ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۳ -  دشمن (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   آرشيو صدا  
 1. دستيار صداگذاري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۲ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   آرشيو صدا  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   گروه صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   آرشيو صدا  
 1. آرشيو صدا  : (۱۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۲ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۳ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)
  ۴ -  باران (۱۳۷۹)
  ۵ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۶ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۷ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۸ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۹ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۱۴ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۱۵ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۱۶ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۱۷ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۱۸ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.