سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی درانی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۳) / چاپ (۱) / ظهور (۷) / ظهور نگاتيو (۳) / ظهور پزتيو  (۴) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۲ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۳ -  نان و شعر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۳ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۴ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۵ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۶ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۷ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۲ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۳ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور پزتيو  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۳ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۴ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.