سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی تيموری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۷) / برنامه ريز (۷) / دستيار دوم كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه تداركات  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پل خواب (۱۳۹۴)
  ۲ -  سايه روشن (۱۳۹۲)
  ۳ -  انتهاي خيابان هشتم (۱۳۹۰)
  ۴ -  هفت دقيقه تا پاييز (۱۳۸۸)
  ۵ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۶ -  ميزاك (۱۳۸۷)
  ۷ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه تداركات  
 1. برنامه ريز  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پل خواب (۱۳۹۴)
  ۲ -  سايه روشن (۱۳۹۲)
  ۳ -  انتهاي خيابان هشتم (۱۳۹۰)
  ۴ -  هفت دقيقه تا پاييز (۱۳۸۸)
  ۵ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۶ -  ميزاك (۱۳۸۷)
  ۷ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه تداركات  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چند روز بعد (۱۳۸۵)
  ۲ -  به آهستگي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  برف روي كاج ها (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير آب (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.