سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم معصومی

 زندگينامه  

كاظم معصومي متولد 1340 تهران، فارغ التحصيل دانشسراي هنر است. وي فعاليت هنري خود را با نمايش «نظاره بر شب» در سال 1361 شروع و در كنار تئاتر فعاليت هايي هم در سينماي 8 م.م و فيلمنامه نويسي داشت. او فعاليت در سينماي حرفه اي ر ااز سال 1365 با فيلم «دزد و نويسنده» به عنوان نويسنده و كارگردان آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۸) / نويسنده (۲) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۱) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كبريت سوخته (۱۳۹۴)
  ۲ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۳ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۴ -  دبستان شوك (۱۳۷۹)
  ۵ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۶ -  سوء ظن (۱۳۷۱)
  ۷ -  راز كوكب (۱۳۶۸)
  ۸ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۲ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آوازخوان (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۲ -  سوء ظن (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز كوكب (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.