سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد آهنگرانی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۱۲) / دستيار كارگردان (۱۵) / گروه كارگرداني (۲) / مدير برنامه ريزي (۳) / بازيگر (۲) / جانشين مدير توليد  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تخته گاز (۱۳۹۷)
  ۲ -  يكي براي همه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مخمصه (۱۳۸۶)
  ۲ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۳ -  جنايت (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نيش زنبور (۱۳۸۸)
  ۲ -  زن ها فرشته اند (۱۳۸۶)
  ۳ -  مخمصه (۱۳۸۶)
  ۴ -  مهمان (۱۳۸۵)
  ۵ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۶ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۷ -  جنايت (۱۳۸۲)
  ۸ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۹ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  دوستان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زن ها فرشته اند (۱۳۸۶)
  ۲ -  مادرزن سلام (۱۳۸۵)
  ۳ -  مهمان (۱۳۸۵)
  ۴ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۵ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۶ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۷ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۸ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۹ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۱۲ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۱۳ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۱۴ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۱۵ -  عقرب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۲ -  گروگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دردسر بزرگ (۱۳۸۹)
  ۲ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۳ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۲ -  عقرب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مادرزن سلام (۱۳۸۵)
  ۲ -  كما (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.