سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / دكور (۱) / ظهور نگاتيو (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دكور   ظهور نگاتيو   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  قلاب (۱۳۵۰)
  ۳ -  رام كردن مرد وحشي (۱۳۴۹)
  ۴ -  جهنم سفيد (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دكور   ظهور نگاتيو   با تشكر از  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دكور   ظهور نگاتيو   با تشكر از  
 1. ظهور نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخر بازي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دكور   ظهور نگاتيو   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.