سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل كلبی آبادی

 

فيلم شناسی :   دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۴) / گروه تداركات (۴) / خدمات  (۲) فيلم شناسی :   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پايان دوم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قاتل اهلي (۱۳۹۵)
  ۲ -  ميليونر ميامي (۱۳۹۵)
  ۳ -  هيچ كجا هيچ كس (۱۳۹۱)
  ۴ -  زنها شگفت انگيزند (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۲ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۳ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۴ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  آخر بازي (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.