سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ژرژ هاشم زاده

  تاريخ و محل تولد
هفدهم اسفند ماه سال 1341
تهران

 زندگينامه  

ژرژ هاشم زاده متولد 1341 در تهران است. وي فارغ التحصيل رشته گرافيك از دانشگاه هنر است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۵) / برنامه ريز (۷) / دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۲) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  در سكوت (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۲ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۳ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۴ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۵ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. برنامه ريز  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۲ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۳ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۴ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۵ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۶ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)
  ۷ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۲ -  تا غروب (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۲ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  در سكوت (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي خوش زندگي (۱۳۷۳)
  ۲ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بوسيدن روي ماه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.