سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابوالفضل عطاردی

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۱۲) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  578 روز انتظار (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محكومين بهشت (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۳ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۴ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۵ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۶ -  مار (۱۳۶۶)
  ۷ -  اتاق يك (۱۳۶۵)
  ۸ -  مقاومت (۱۳۶۵)
  ۹ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  عقود (۱۳۶۳)
  ۱۱ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)
  ۱۲ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)
  ۲ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۳ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.