سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد احمدی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / عكس (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گل (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گل (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آپانديس (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آدم آهني (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   دستيار تداركات  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد باراني (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بوتيك (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.