سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين مافی

 

فيلم شناسی :   صداگذار (۴) / صداگذاري و ميكس (۱) / گروه صدا (۱) / ميكس (۱) / دستيار صدابردار (۳) / دستيار صداگذاري (۲۰) / دستيار امور فني صدا (۱) / دستيار ميكس (۶) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. صداگذار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۲ -  باج خور (۱۳۸۲)
  ۳ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)
  ۴ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تنهام نگذار (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. دستيار صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۲ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۳ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. دستيار صداگذاري  : (۲۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)
  ۳ -  روز كارنامه (۱۳۸۱)
  ۴ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۵ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۶ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۷ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۸ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۹ -  علي و دني (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۱۷ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۱۸ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۱۹ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۲۰ -  ساغر (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. دستيار ميكس  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيوه مانگ (۱۳۸۵)
  ۲ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)
  ۳ -  روز كارنامه (۱۳۸۱)
  ۴ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۵ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۶ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سكوت (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.