سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود نزهت سرشت

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مجري طرح (۱) / طراح صحنه (۲) / مجري دكور (۳) / دكور (۱) / طراح دكور (۱) / دستيار صحنه  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سياوش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   دستيار صحنه  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نابخشوده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۲ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   دستيار صحنه  
 1. مجري دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۲ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۳ -  سياوش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   دستيار صحنه  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   دستيار صحنه  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۲ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۳ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.