سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام ابراهيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۱) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شادروان (۱۴۰۰)
  ۲ -  مسيح، پسر مريم (۱۴۰۰)
  ۳ -  روز ششم (۱۳۹۹)
  ۴ -  صله سحر (۱۳۹۴)
  ۵ -  تا آمدن احمد (۱۳۹۳)
  ۶ -  يك مرد، يك شهر (۱۳۸۶)
  ۷ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۸ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۹ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  كوچه و موزه (۱۳۷۳)
  ۱۱ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.