سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صفر عبدلی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۶) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۴) / گروه فني (۱۰) / امور فني  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  از بلور خون (۱۳۷۱)
  ۲ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۳ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۴ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)
  ۵ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاكباخته (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يك روز، يك زندگي، يك مرد (۱۳۸۲)
  ۲ -  از بلور خون (۱۳۷۱)
  ۳ -  اتاق يك (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۲ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۳ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۴ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۵ -  آواي دريا (۱۳۶۹)
  ۶ -  فرماندار (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راه دوم (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۲ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)
  ۳ -  فصل خون (۱۳۶۰)
  ۴ -  مرز (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۲ -  پنجره (۱۳۶۷)
  ۳ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۴ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۵ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۶ -  جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)
  ۷ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۸ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)
  ۹ -  گوركن (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۲ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۳ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.