سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين رضايی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۱) / بازيگر (۴) / مدير توليد (۱) / نورپرداز (۱) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   مدير توليد   نورپرداز   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   مدير توليد   نورپرداز   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۲ -  زندگي و ديگر هيچ (۱۳۷۰)
  ۳ -  ايستگاه (۱۳۶۶)
  ۴ -  دزد بانك (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   مدير توليد   نورپرداز   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ياد (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   مدير توليد   نورپرداز   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   مدير توليد   نورپرداز   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   مدير توليد   نورپرداز   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.