سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نورالدين گودرزی

  تاريخ و محل تولد
اول فروردين ماه سال 1339
نهاوند
 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۶) / برنامه ريز (۸) / دستيار كارگردان (۴) / گروه كارگرداني (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / مدير صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  رسوايي 2 (۱۳۹۴)
  ۲ -  رسوايي (۱۳۹۱)
  ۳ -  اخراجيها 3 (۱۳۸۹)
  ۴ -  زمهرير (۱۳۸۸)
  ۵ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۶ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زمهرير (۱۳۸۸)
  ۲ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۳ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۴ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)
  ۵ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۶ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۷ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)
  ۸ -  ماديان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۲ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۳ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)
  ۴ -  ماديان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هيس! دخترها فرياد نمي زنند (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاهزاده ايراني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پيشتازان فتح (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.