سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

همايون قربانی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۳) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۶) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سد معبر (۱۳۹۵)
  ۲ -  اژدها وارد مي‌شود! (۱۳۹۴)
  ۳ -  خانه‌اي در خيابان چهل‌ و يكم (۱۳۹۴)
  ۴ -  بهمن (۱۳۹۳)
  ۵ -  تراژدي (۱۳۹۲)
  ۶ -  فرزند چهارم (۱۳۹۱)
  ۷ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۸ -  خوابم مي آد (۱۳۹۰)
  ۹ -  زندگي خصوصي آقا و خانم ميم (۱۳۹۰)
  ۱۰ -  سيب و سلما (۱۳۸۹)
  ۱۱ -  شش و بش (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هفت دقيقه تا پاييز (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پستچي سه بار در نمي زند (۱۳۸۷)
  ۲ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۳ -  بازنده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هت تريك (۱۳۹۶)
  ۲ -  گناهكاران (۱۳۹۰)
  ۳ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)
  ۴ -  خواب تلخ (۱۳۸۲)
  ۵ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۶ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)
  ۲ -  دو فرشته (۱۳۸۱)
  ۳ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۴ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۵ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۶ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۷ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۸ -  نان و شعر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.