سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد نمازی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / با تشكر از (۲) / گروه مهتران (۱) / مربي سواركاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از   گروه مهتران   مربي سواركاري  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۳ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۴ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۵ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)
  ۶ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۷ -  سفير (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از   گروه مهتران   مربي سواركاري  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از   گروه مهتران   مربي سواركاري  
 1. گروه مهتران  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از   گروه مهتران   مربي سواركاري  
 1. مربي سواركاري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفير (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.