سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد پديدار

 

فيلم شناسی :   چاپ (۵) / ظهور (۷) / ظهور نگاتيو (۲) / ظهور پزتيو (۲۷) / كنترل  (۲) فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. چاپ  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۳ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۴ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۵ -  مرد باراني (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. ظهور  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۲ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۳ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۴ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۵ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۶ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)
  ۷ -  شاهرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. ظهور نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۲ -  سيب (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. ظهور پزتيو  : (۲۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۲ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۳ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۴ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۵ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۶ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۷ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۸ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۹ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  باران (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۱۷ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۱۸ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۱۹ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲۰ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲۱ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۲۲ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲۳ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲۴ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۲۵ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۲۶ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۲۷ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. كنترل  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۲ -  ياغي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.