سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اشكان ايزدی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۳) / چاپ (۹۱) / ظهور (۲۲) / سانسيتومتري  (۳) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   سانسيتومتري  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۲ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۳ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   سانسيتومتري  
 1. چاپ  : (۹۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۲ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۳ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۴ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۵ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۶ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۷ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۸ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۹ -  باران (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  پر پرواز (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۷ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۱۸ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۱۹ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲۰ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲۱ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۲۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۲۳ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۲۴ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۲۵ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۲۶ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۲۷ -  جمعه (۱۳۷۸)
  ۲۸ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۲۹ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۳۰ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۳۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۳۲ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۳۳ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۳۴ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۳۵ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۳۶ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۳۷ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۳۸ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۳۹ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۴۰ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۴۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۴۲ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۴۳ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۴۴ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۴۵ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۴۶ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۴۷ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۴۸ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۴۹ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)
  ۵۰ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۵۱ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۵۲ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۵۳ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۵۴ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۵۵ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۵۶ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۵۷ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۵۸ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۵۹ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۶۰ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۶۱ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۶۲ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۶۳ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۶۴ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۶۵ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۶۶ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۶۷ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۶۸ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۶۹ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۷۰ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۷۱ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۷۲ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۷۳ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۷۴ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۷۵ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۷۶ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۷۷ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۷۸ -  ليلا (۱۳۷۵)
  ۷۹ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۸۰ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۸۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۸۲ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۸۳ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۸۴ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۸۵ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۸۶ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۸۷ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۸۸ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۸۹ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۹۰ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۹۱ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   سانسيتومتري  
 1. ظهور  : (۲۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۲ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۳ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۴ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۵ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۶ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۷ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۸ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۹ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۱۳ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۱۵ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۱۶ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۱۷ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۱۸ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۱۹ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۲۱ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۲۲ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   سانسيتومتري  
 1. سانسيتومتري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۳ -  مارمولك (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.