سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قاسم عابدينی

 

فيلم شناسی :   ضبط موسيقي (۱۷) / استوديو ضبط موسيقي (۳) / صدابردار (۲) / ميكس  (۱) فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس  
 1. ضبط موسيقي  : (۱۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۲ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۳ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۴ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۵ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۶ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۷ -  بانو (۱۳۷۰)
  ۸ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۹ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)
  ۱۴ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۱۵ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۱۶ -  زمزمه (۱۳۶۶)
  ۱۷ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس  
 1. استوديو ضبط موسيقي  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۲ -  شناسايي (۱۳۶۶)
  ۳ -  غريبه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس  
 1. صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۲ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باران (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.