سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز ميرخانی

 

فيلم شناسی :   مدير تداركات (۱۱) / تداركات (۳) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)
  ۳ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۴ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۵ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)
  ۶ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۷ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۸ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۹ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۲ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)
  ۳ -  جدال (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عبور از غبار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  وكيل اول (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.