سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد سعيدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۲ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۳ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۴ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۵ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۶ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پوتين (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۲ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  انتهاي خيابان هشتم (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.