سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيروس مقدم

 زندگينامه  

سيروس مقدم متولد 1333 آبادان، فارغ التحصيل دانشكده هنرهاي زيبا در رشته نقاشي است. وي فعاليتش را از سال 1355 با دستياري كارگردان و طراحي صحنه و لباس در مجموعه ي تلويزيوني «دائي جان ناپلئون» آغاز كرد و فعاليت در سينماي حرفه اي را از سال 1366 با فيلم «رد پايي بر شن» به كارگرداني محمدرضا هنرمند به عنوان منشي صحنه شروع كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۳) / مشاور كارگردان (۱) / منشي صحنه (۲) / نويسنده (۱) / مدير توليد (۳) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۲) / دكور (۱) / طراح دكور  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيخ مفيد (۱۳۷۴)
  ۲ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۳ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۲ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)
  ۳ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قسم (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. منشي صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)
  ۲ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۲ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۳ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۲ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۲ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   طراح دكور  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.