سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد حاتمی

 

فيلم شناسی :   بازيگردان (۲) / مدير برنامه ريزي (۶) / بازيگر (۸) / چهره پرداز (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. بازيگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آفتاب نيمه شب (۱۳۹۸)
  ۲ -  شبكه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۲ -  زير سايه كنار (۱۳۷۲)
  ۳ -  سپيديال (۱۳۷۲)
  ۴ -  باز باران (۱۳۷۱)
  ۵ -  تيك تاك (۱۳۷۱)
  ۶ -  چكمه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)
  ۲ -  نگاه (۱۳۸۳)
  ۳ -  اين زن حرف نمي زند (۱۳۸۱)
  ۴ -  زمانه (۱۳۸۰)
  ۵ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۶ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۷ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۸ -  كلنل (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سوء ظن (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.