سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا قاجار

 

فيلم شناسی :   تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۸) فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۲ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۳ -  كما (۱۳۸۲)
  ۴ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۵ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۶ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۷ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۸ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.