سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هاشم روحانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / تصويربردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ندارها (۱۳۸۸)
  ۲ -  كيش و مات (۱۳۸۷)
  ۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۴ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۵ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۶ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.